Legislatie PDF Imprimare Email

- ORDINUL MS DIN RSSM nr. 908 §1 DIN 20.10.1947 DE FONDARE A SERVICIULUI DE MEDICINA SPORTIVA DIN RM

- ORDINUL MS DIN 01.10.1999 „DESPRE ORGANIZAREA INSTITUTIEI SI CREAREA CNMS„ATLETMED”

- POLITICA NATIONALA DE SANATATE A REPUBLICII MOLDOVA PENTRU ANII 2007-2021

- LEGEA CULTURII FIZICE SI SPORTULUI NR. 330 DIN 25.03.1999

- DREPTURILE PACIENTULUI

(CARTA EUROPEANĂ A DREPTURILOR PACIENȚILOR, 2002)

- CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA,

- LEGEA OCROTIRII SĂNĂTĂŢII NR. 411-XIII DIN 28.03.1995

- LEGEA NR. 263-XVI DIN 27.10.2005 CU PRIVIRE LA DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PACIENTULUI

- LEGEA NR.264 DIN 27.10. 2005 CU PRIVIRE LA EXERCITAREA PROFESIUNII DE MEDIC

- LEGEA NR. 121 DIN  25.05.2012 CU PRIVIRE LA ASIGURAREA EGALITĂŢII, INTERZICE ORICE FORMĂ DE DISCRIMINARE

PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR LA ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ALTE SERVICII DE SĂNĂTATE (ART. 8 LIT.B).

- LEGEA NR. 338 DIN 15.12.1994 PRIVIND DREPTURILE COPILULUI

- LEGEA NR. 60 DIN 30.03.2012 PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

- LEGEA NR.982-XV DIN 11.05.2000 PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIE, STIPULEAZĂ CONDIŢIILE DE ASIGURARE A

ACCESULUI LA INFORMAŢIILE CU CARACTER PERSONAL.

- LEGEA NR.133 DIN 08.07.2011 CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- LEGEA NR. 1402 DIN 16.12.1997 CU PRIVIRE LA SĂNĂTATEA MENTALĂ

- LEGEA NR. 153 DIN 04.07.2008 CU PRIVIRE LA CONTROLUL ŞI PROFILAXIA TUBERCULOZEI

- LEGEA NR. 23-XVI DIN 16.02.2007 CU PRIVIRE LA PROFILAXIA INFECŢIEI HIV/SIDA

- LEGEA NR. 105-XV 13.03.2003 PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR

- LEGEA NR.1409 DIN 17.12.1997 CU PRIVIRE LA MEDICAMENTE

- ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII NR.303 DIN 06 MAI 2010 CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESULUI LA

INFORMAŢIA PRIVIND PROPRIILE DATE ŞI LISTA INTERVENTIILOR MEDICALE CARE NECESITA PERFECTAREA

ACORDULUI INFORMAT ÎN FORMA SCRISA

- LEGEA INTEGRITĂŢII NR. 82 DIN 25.05.2017,

- LEGEA NR. 122 DIN 12.07.2018, PRIVIND AVERTIZORII DE INTEGRITATE

- LEGEA NR. 325 DIN 23.12.2013 PRIVIND EVALUAREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE

- HG NR. 192 DIN 24.03.2017, CU PRIVIRE LA APROBAREA CODULUI DEONTOLOGIC AL LUCRĂTORULUI MEDICAL ŞI AL

FARMACISTULUI

- HG NR. 767 DIN 19.09.2014. PENTRU IMPLEMENTAREA LEGII NR.325 DIN 23 DECEMBRIE 2013 PRIVIND TESTAREA

INTEGRITĂŢII PROFESIONALE

- LEGEA NR. 133 DIN 17.06.2016 PRIVIND DECLARAREA AVERII ŞI INTERESELOR PERSONALE

- CODUL MUNCII al RM

- LEGEA Nr. 90 DIN  25.04.2008 CU PRIVIRE LA PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI

- LEGEA Nr.82 DIN  25.05.2017 INTEGRITATII

- LEGEA Nr.133 DIN  17.06.2016 PRIVIND DECLARAREA AVERII SI A INTERESELOR PERSONALE.

- LEGEA Nr.122 DIN  12.07.2018 PRIVIND AVERTIZORII DE INTEGRITATE.