Locuri vacante PDF Imprimare Email

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de medic oftalmolog vacante la CentrulNațional de MedicinăSportivă „Atletmed”,
Chișinău, str-la Studenților 7/1

CNMS „Atletmed” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic oftalmolog 0,75 salariu.

1. Sarcinile de bază ale funcției:

Activitatea medicului oftalmolog constă în consultații de specialitate cu scopul efectuării selecției, orientării și reorientării sportivului la o probă anume, efectuarea examinărilor medicale în componența comisiei medicale a circuitului medico-sportiv, stabilind la necesitate calificativul, în condițiile unor examinări interdisciplinare complexe.

2. Cerințele de participare la concurs:

· Studii medicale superioare;

· Categoria de calificare profesională va constitui un avantaj;

· Au cetățănia RM sau a altor state, dar domiciliul în RM și permis de lucru în RM;

· Cunosc limba de stat scris și vorbit;

· Nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală.

3. Componența dosarului de participare la concurs:

· Cerere de înscriere la concurs;

· Copia actului de identitate;

· Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, copiile confirmării diplomelor străine;

· Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

· Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

· Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

· Curriculum vitae;

· Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;

· Referințe de la locurile anterioare de lucru.

Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Dosarele pot fi depuse la CNMS „Atletmed”, între orele 8.30 – 16.00 cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică și a zilelor de sărbătoare.

Data limită de depunere a dosarului_______23 Iulie 2018_______

Modalitatea de prezentare a dosarului – direct CNMS „Atletmed”

tel.(022) 406 – 661

adresa electronică: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

Anunt
privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de

medic medicină sportivă, vacante la Centrul National de Medicină Sportivă „Atletmed”,

Chisinău, str-la Studentilor 7/1

CNMS„Atletmed”, anuntă concurs pentru ocuparea functiei de medic medicină sportivă.

1. Sarcinile de bază ale functiei:

· Participă la selectia, orientarea si reorientarea în activitătile de educatie fizică si sport prin stabilirea aptitudinilor pentru efortul fizic ales în relatie cu starea sănătătii si posibilitătile functionale ale organismului;

· Stabileste diagnosticul bolilor apărute la persoanele (pacienţii) care practică efortul fizic şi sportul şi aplică tratamentul corespunzător;

· Dispensarizează bolile legate de specificul efortului fizic;

· Evaluiază incapacitatea de efort şi trierea sportivilor respectînd contraindicaţiile medico-sportive definitive şi temporare;

 • Stabileste capacitatea de efort fizic aerob şi anaerob şi starea funcţională a organismului;
 • Eliberează avizul de participare la competiţii şi antrenamente, stabilind calificativul apt/inapt, în condiţiile unei examinări interdisciplinare complexe;
 • Evaluiază efectele biologice consecutive practicării diferitelor tipuri de efort fizic în activităţile de educaţie fizică şi sport;
 • Asigură asistentă medicală specializată a competiţiilor şi cantonamentelor sportive prin supravegherea stării de sănătate a participanţilor, supravegherea factorilor de mediu cu risc pentru sănătate (temperaturi extreme, altitudine, schimbări de fus orar, etc.) şi organizarea primului ajutor şi tratament de urgenţă la necesitate;
 • Participă la programele de educaţie în domeniul sănătăţii sportivilor.

 

2. Cerinţele de participare la concurs:

 • Studii superioare-facultatea de medicină;
 • Specializări periodice;
 • Experienţă în specialitate;
 • Cunoaşterea limbilor română/rusă;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

3. Componenta dosarului de participare la concurs:

 

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau    instruiri,  copiile confirmării diplomelor străine;
 • Copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente    penale     care  să-l    facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Curriculum vitae;
 • Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în  cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 • Referinte de la locurile anterioare de lucru.

 

Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicitătii acestora.

 


Dosarele pot fi depuse la CNMS„Atletmed”, între orele 8.30 – 16.00 cu exceptia zilelor de sîmbătă si duminică si a zilelor de sărbătoare.
Data limită de depunere a dosarului _______30 Iulie 2018_________
Modalitatea de prezentare a dosarului – direct
CNMS„Atletmed” tel. 022 40-66-61;
Adresa electronică:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

Anunt
privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de

asistent medical, vacante la Centrul National de Medicină Sportivă „Atletmed”,

Chisinău, str-la Studentilor 7/1

CNMS„Atletmed”, anuntă concurs pentru ocuparea functiei de asistent medical.

1. Sarcinile de bază ale functiei:

 • Intervievează sportivii pentru a obţine informaţii medicale complete referitor la istoricul medical, anamneza personală şi cea sportivă;
 • Completează fişele sportivilor;
 • Anexează rezultatele analizelor de laborator şi EKG, pregătind fişa pentru medicul curant;
 • Completează zilnic registrele necesare şi înregistrează certificatele eliberate sportivilor şi pacienţilor;
 • Efectuează măsurările antropometrice;
 • Respectă “Codul de etică şi deontologie a asistentei medicale” în raport cu sportivii şi pacienţii;
 • Deserveşte competiţii şi cantonamente sportive în echipă cu medicul medicină sportivă conform ofertelor;
 • Respectă regimul sanitar conform ordinelor în vigoare;
 • Prezintă lunar, trimistreal şi anual raportul de dare de seamă şefului de secţie medicină sportivă;
 • Anual se efectuează selecţia fişelor medicale, depozitîndu-le în arhivă pe cele care depăşesc termenul de 5 ani;
 • Participarea la programele de educaţie în domeniul sănătăţii sportivilor.

2. Cerinţele de participare la concurs:

 

 • Studii medii speciale medicale;
 • Categoria de calificare profesională va constitui un avantaj;
 • Au cetăţenia RM sau altor state, dar domiciliul în RM şi permis de lucru în RM;
 • Cunosc limba română scris şi vorbit;
 • Nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală.

 

3. Componenta dosarului de participare la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau    instruiri,  copiile confirmării diplomelor străine;
 • Copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente    penale     care  să-l    facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Curriculum vitae;
 • Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în  cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 • Referinte de la locurile anterioare de lucru.

Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicitătii acestora.


Dosarele pot fi depuse la CNMS„Atletmed”, între orele 8.30 – 16.00 cu exceptia zilelor de sîmbătă si duminică si a zilelor de sărbătoare.
Data limită de depunere a dosarului _______30 Iulie 2018_______
Modalitatea de prezentare a dosarului – direct
CNMS„Atletmed” tel. 022 40-66-61;
Adresa electronică:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza