Перейти к содержимому

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, a fost gazda unui atelier de lucru cu tema „Prevenirea daunelor în sport prin educație”, organizat în cadrul celei de-a doua ediție a conferinței internaționale „Abordarea o singură sănătate – realizări și provocări”, în data de 23 și 24 noiembrie 2023.

Evenimentul a reunit reprezentanți din domeniul medicinei sportive, reabilitării medicale și medicinei de familie. Activitatea în cadrul atelierului de lucru a fost dirijată de Artiom Jucov, directorul Agenției Naționale de Antidoping, conferențiar universitar la Catedra de medicină de familie, Gheorghe Ștefaneț, directorul Centrului Național de Medicină Sportivă „Atletmed”, Ovidiu Tafuni,

conferențiar universitar la Departamentul Meidicină Preventivă, Victoria Chihai și Alisa Tăbîrță, conferențiari universitari la Catedra de reabilitare medicală,medicină fizică și terapie manuală, Tatiana Timercan, conferențiar universitar la Catedra de biochimie și

biochimie clinică, și Ina Pogonea, conferențiar universitar la Catedra de farmacologie și farmacologie clinică.

Medici din domeniile medicinei sportive și reabilitării medicale, precum și medicii rezidenți de la specialitatea Reabilitare și medicină fizică, au abordat subiecte privind educația antidoping la sportivi, frecvența fenomenului de dopaj în medicina sportivă și reabilitarea medicală, efectele drogării la sportivii de performanță și nutriția sportivului. Totodată, participanții au simulat prelevarea probelor pentru controlul la doping.

Sursa: Nicolae Testemiţanu